Café på Banen - omtale
Café På Banen

Den forskel der gør en forskel

Den 24. januar havde vi fint besøg af transportministeren.

Hobro Station huser den socialøkonomiske virksomhed Café Banen. Cafeen ansætter unge i alderen 18 til 30 år, der af forskellige årsager ikke kan gennemføre en uddannelse eller passe et almindeligt job. Arbejdet på cafeen skal hjælpe dem til at få et stærkere fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Jeg synes, det er fantastisk, at vi her får åbnet stationen op og givet mulighed for, at man kan have en socialøkonomisk virksomhed, hvor borgere kan komme ud og prøve sig selv af i en tryg og sikker ramme. Så kan man komme herind og købe en kop kaffe og støtte op om det gode projekt. Det er jo fremragende.
Transportminister Benny Engelbrecht (S).